Tuesday the 1st - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Розвідування нафтових та газових родовищ

Професію геолога шанують у всьому світі. Геологи віддають свої сили і знання вивченню земних надр, забезпечуючи потреби економіки держави у мінерально-сировинних ресурсах. Завдяки самовідданій праці, мужності, розуму та знанням багатьох поколінь геологів, Україна стала однією з провідних мінерально-сировинних держав світу.

Україна являє собою унікальний геологічний регіон, формування якого відбувалося протягом 3,5 мільярдів років. Її територія характеризується складною геологічною будовою, яка обумовила утворення цілого ряду родовищ корисних копалин, частина яких вже виявлена і розробляється, а частина ще чекає своїх відкривачів. Одними із найбільш цінних корисних копалин в сучасному світі є вуглеводні.

У продовж останніх років геологами підтверджено реальні можливості щодо подальшого приросту запасів вуглеводнів, відкриття і розвідки родовищ нових для України видів корисних копалин – золота, міді, рідкісних та рідкоземельних елементів та інших.

Для вирішення основного завдання, яке ставить перед геологами держава – підвищення мінерально-сировинного потенціалу нашої країни — велике значення має професійна підготовка. Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум, тепер Полтавський коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", був заснований в 1967 році, і однією з перших була відкрита спеціальність "Розвідування нафтових та газових родовищ".

За понад 50 років було підготовлено більше ніж 3000 спеціалістів-геологів. Багато з них стали керівниками підприємств, науковцями, виробничниками, викладачами.

Випускники освітньої програми “Розвідування нафтових та газових родовищ” можуть працювати на посаді техніка-геолога з розвідування нафтових та газових родовищ на бурових, нафтогазовидобувних підприємствах, в геологозйомчих та пошукових партіях, в наукових, проектних установах та тематичних партіях, техніком-лаборантом хімічних та фізичних досліджень, в лабораторії мінерально-петрографічного та мікропалеонтологічного аналізу, у лабораторії фізики пласта, в промисловій лабораторії, в лабораторії бурових розчинів. Також є можливість продовжити навчання за скороченим терміном у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Головне — стати висококваліфікованим спеціалістом і поважати багаторічні традиції геологів – розвідників надр.

geo

mon banner i have a right logo 1349x822 pntu banerBPD 120x60 fb  
pedpress studbilet logokcoyo YouTube  
SCHOLARSHIP Програма Scholarship: підтримка перспективних студентів SQE logo new blue Соціальна програма Scholarship для студентів