Monday the 26th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016

 Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у коледжі — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

У студентському самоврядуванні ПКНГ беруть участь особи, які навчаються у коледжі на денній формі навчання. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в коледжі;
 • розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі;
 • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються ПКНГ, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у ПКНГ за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступників директора, завідувачів відділень, які відповідають за роботу із студентами;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з нього.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів ПКНГ, які:

 • ухвалюють (затверджують) «Положення про студентське самоврядування»
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників.
Бова 

Голова студентської ради

Бова Вікторія

тел. +380506969867

група ЕН-2-1
 Жук  

Перший заступник голови

Жук Катерина

тел. +380668371068

група Д-3-1 
 Ширай  

Другий заступник голови

Ширай Таміла

тел. +380501949870

група ЕН-4-1
 maslak

Секретар

Маслак Ольга

тел. 0997092836

Д-3-1 

 
Шабля

Голова культурно масового сектора

Шабля Альона

тел. +380956434043

група ЕН-1-2

 Бузінов  

Голова спортивного сектору

Бузінов Тарас

тел. +380665788013

група ЕН-2-1 
 Бондарєв

Голова інформаційного сектору

Бондарєв Назар

тел. +380997992161

група НМ-4-1

 

 

   

Дочірні категорії

mon banner SQE logo new blue nupp logokcoyo fb
pedpress studbilet banerBPD 120x60 krasnыj mirror YouTube