Saturday the 24th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016

 studrada

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у коледжі — невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

У студентському самоврядуванні ПКНГ ПолтНТУ беруть участь особи, які навчаються у коледжі на денній формі навчання. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в коледжі;
 • розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі;
 • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються ПКНГ ПолтНТУ, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у ПКНГ ПолтНТУ за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступників директора, завідувачів відділень, які відповідають за роботу із студентами;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з нього.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів ПКНГ ПолтНТУ, які:

 • ухвалюють (затверджують) «Положення про студентське самоврядування»
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників.
IMG 6240 

Голова студентської ради

Приходько Альона

тел. 0992488579

група ЕН-IV-2 
 IMG 6238  

Перший заступник голови

Іщенко В’ячеслав

тел. 0662431951

група НМ-IV-1 
 кучер  

Другий заступник голови

Кучер Денис

тел. 

група БН-III-1 

 

 

 IMG 6231

Секретар

Іваник Дмитро

тел. 0999112322

група НМ-IV-1 

 
колпаченко

Керівник волонтерського сектору

Колпаченко Дмитро

тел. 0660218536

група ЕН-III-1 
підвербний

Керівник інформаційного сектору

Підвербний Костянтин

тел. 0954772590

група БН-III-2 
гришанов

Керівник культурно масового сектора

Гришанов Данило

тел. 0950658604

група ЕН-II-1 
IMG 6232

Керівник навчально-наукового сектору

Ватель Катерина

тел. 0956252212

група ЕН-IV-2 
коваленко

Керівник спортивно-оздоровчого сектору

Коваленко Михайло

тел. 0953404414

група НМ-III-1

План роботи Студентського самоврядування ПКНГ ПолтНТУ

Дочірні категорії

mon banner pntu pedpress studbilet logokcoyo fb YouTube