Monday the 20th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

gm 1У самій природі людини закладене велике бажання пізнавати навколишній світ, досліджувати його, вивчати суть явищ, які відбуваються в ньому, розширювати горизонти пізнання.

Мінерали, гірські породи, руди, викопні рештки тварин і рослин, які заселяли нашу Землю в різні періоди її історії, охоплюють різноманітні аспекти геологічних знань.

Наш геологічний музей – єдиний геологічний спеціалізований музей у Полтавській області, який має систематичну колекцію основних видів гірських порід, руд та мінералів, які складають земну кору. Фонди музею налічують більше 2000 зразків, які ілюструють розмаїття багатств надр нашої Землі.

Існує музей вже більше 40 років. Засновницею його була Сароян К.П., продовжила її справу Ситнікова А.Ф., а згодом значний внесок в його систематизацію, збагачення та розширення внесла Тацій О.О.

Складається музей з чотирьох основних тематичних експозицій.gm 2

Експозиція «Гірські породи» відображає геологічні процеси, які відбуваються на поверхні та в надрах Землі протягом 4,5 мільярдів років. Тут представлені магматичні, метаморфічні та осадові гірські породи. Унікальними є зразки породи, піднятої з глибини 12 066 м при бурінні найглибшої у світі Кольської свердловини, зразки кімберліту з алмазоносної «Трубки Мира» в Якутії, зразки смугастих червоно-чорних джеспілітів та лабрадоритів з іризацією від золотистого до синього кольору, зразки кварцитів, різнокольорових мармурів, колекція зразків гранітів України та багато інших.

Експозиція «Мінерали» відображає кристалохімічну класифікацію мінералів. Тут представлені основні види та різновиди мінералів різних типів та класів – різнобарвні кристали кварцу, аметисти, гранати, кальцити, «рози» гіпсу, золотистого бурштину, цікава колекція яшм тощо.

gm 3 gm 4 gm 5

Чарівні кристали кварцу

Особливо цікаві зразки мінералів із класичних родовищ, частина яких майже повністю вироблена – малахіт (Урал), топази (Україна), які в давні часи приваблював людей як унікальна ювелірна сировина, адже в огранці він має особливу внутрішню прозорість, гру світла, блиск, небесно-блакитний та золотистий колір, чароїт – мінерал, який має незвичний фіолетовий колір, добувається у єдиному у світі родовищі «Сиреневый камень» у Південній Якутії (Іркутська область).

gm 6 gm 7 gm 8 gm 9

Фіолетовий аметист

Зелений хризопраз

Топази Малахіт

gm 10В експозиції «Корисні копалини» представлені родовища корисних копалин за походженням. Особливу цікавість викликають зразки золоторудного Малаташського родовища (Киргизія), які нам подарував першовідкривач родовища Кірсанов В.І.

Експозиція «Палеонтологія» відображає віковий діапазон етапів розвитку життя на Землі. Колекція викопних безхребетних займає у фондах музею значне місце. Географія відбору скам’янілостей різноманітна, зокрема кембрійський трилобіт привезений з Китаю (провінція Юньнань). Особливе місце займає колекція молюсків, яка була зібрана студентами технікуму під час геологозйомчої практики в Криму.

gm 11В музеї розташовані декілька невеликих, але цікавих експозицій – «Світ каменю», «Світ морів та океанів», «Корисні копалини Полтавської області».
Новою є експозиція «Мінерали та гірські породи України», яка постійно поповнюється зразками гірських порід та мінералів за рахунок геологозйомчої практики студентів технікуму, що проходить по різних геологічних пам’ятках України (Рівненська, Житомирська, Кіровоградська та Полтавська області). Одним з цікавих місць у Рівненській області є «базальтові стовпи».

Експозиції музею ілюструють багатства надр Землі, зокрема України, сприяють популяризації природничих наук, інформують про стан сучасного видобувного виробництва, несуть у собі глибокий зміст загальноосвітнього, культурного та науково-технічного значення.
У музеї проводяться заняття з мінералогії, петрографії та палеонтології для студентів коледжу та університету. Проводяться також цікаві екскурсії для школярів Полтави і Полтавської області та для любителів мінералогії.

gm 12

mon banner SQE logo new blue nupp logokcoyo fb
pedpress studbilet banerBPD 120x60 krasnыj mirror YouTube