Saturday the 8th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Підсумковим етапом процесу підготовки молодших спеціалістів є виконання та захист дипломних проєктів.

083 result 085 result 094 result 096 result
DSCN0133 result DSCN0152 result DSCN0165 result DSCN0167 result

З 24 лютого по 26 лютого 2020 року відбувався захист 26 дипломних проєктів студентами групи Т-4-1 спеціальності  185 Нафтогазова інженерія та технології, спеціалізації "Експлуатація  газонафтопроводів і газонафтосховищ".

023 result 040 result 048 result

До захисту  було допущено 26 студентів, захистилися усі 26 студентів.

064 result 069 result 081 result
003 result 008 result 020 result

Голова екзаменаційної комісії Оренчук М.Д. – начальник оперативно-виробничої служби Солохівського промислового майданчика Мринського виробничого управління підземного зберігання газу Оператора газосховищ України, засвідчив, що всі випускники мають достатню теоретичну підготовку і володіють необхідними практичними навичками для подальшої роботи у нафтогазовій галузі на підприємствах з підготовки, транспортування та зберігання газу, нафти і нафтопродуктів.

DSCN0173 result  DSCN0182 result DSCN0183 result DSCN0188 result
DSCN0213 result DSCN0195 result DSCN0206 result DSCN0216 result

Вітаємо із захистом дипломних проєктів!

DSCN0233 result DSCN0230 result
mon banner i have a right logo 1349x822 pntu banerBPD 120x60 fb
pedpress studbilet logokcoyo YouTube