Monday the 20th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

В умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства особливого значення набуває проблема  формування технічно й технологічно освіченої особистості, тому технологічна освіта є необхідною складовою всебічного й гармонійного розвитку молоді.

Фото 1

9 лютого 2023 року в режимі онлайн-конференції відбувся Всеукраїнський семінар «Особливості реформування змісту технологічної освіти», організований Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України, ГО «Ukraine Active», МБО «Лідер якості». У семінарі взяли участь близько 500 освітян, серед яких учителі закладів загальної середньої освіти,  викладачі закладів фахової передвищої та вищої освіти, науковці з різних областей України.

Фото 2

Під час семінару було обговорено широке коло проблем: використання засобів доповненої реальності при вивченні предмета «Технології», робототехніка як елемент технологічної підготовки, особливості презентації творчого проєкту, засоби зацікавлення учнівської і студентської молоді та ін.

Фото 3

У семінарі взяла участь заступник директора з методичної роботи Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат педагогічних наук Ірина Воронцова, яка у своєму виступі проаналізувала особливості використання Системи інтерактивно-дистанційного навчання коледжу при вивченні предмета «Технології», застосування в освітньому процесі лабораторій робототехніки й спеціалізованих інформаційних систем та технологій, значення сучасного обладнання і програмного забезпечення  у системі технологічної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової сфери.

Фото 4

Передумовою визначення змісту технологічної освіти у коледжі є особливості розвитку нафтогазової галузі  й сучасного виробництва. Формування технологічної компетентності студентів коледжу відбувається протягом усього терміну навчання, удосконалюючись з кожним навчальним курсом, - від вивчення предмета «Технології» до опанування дисциплін загального й фахового циклів.

Фото 5

Так, при вивченні дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» студенти мають можливість пройти шлях від проєктування й моделювання простих об’єктів до моделей устаткування нафтогазової галузі, що складаються з кількох десятків деталей. Прикладом такої діяльності є модель системи верхнього приводу бурової установки Bentec TD-500-HT,  виконана студентом під час дипломного проєктування.

Семінар, який пройшов в атмосфері співпраці, став платформою для продуктивних дискусій, обміну досвідом, генерування інноваційних освітніх ідей.

mon banner SQE logo new blue nupp logokcoyo fb
pedpress studbilet banerBPD 120x60 krasnыj mirror YouTube