Monday the 21st - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Шаблоны Joomla 3 тут

Я не відчуваю страху перед комп'ютерами,
я жахаюсь
їх відсутності
Айзек Азімов

Комп‘ютерні технології заполонили практично всі сфери людської діяльності. І тільки з‘являються нові технології, як їх замінюють ще новіші…

Високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернет - технологій зумовили широке їхнє використання в освітньому процесі. Тому студенти другого курсу спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" спеціалізації "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ" проходять навчальну практику по вивченню комп‘ютеної техніки, де кожен з них виступає не пасивним споживачем навчальної інформації, а її активним користувачем та транслятором.

IMG 6924 IMG 6927

Під час практики студенти набувають практичних навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що забезпечує формування основ інформаційної культури та інформативно-комунікативної компетентності.

IMG 6934 IMG 6955

У процесі проходження практики студенти засвоюють відомості про комп‘ютерну техніку як науку, в якій розглядаються структура і загальні властивості інформації, а також методи і технічні засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

IMG 6958 IMG 6964

Студенти із задоволенням отримують бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у освітній діяльності та повсякденному житті.

mon banner i have a right logo 1349x822 pntu banerBPD 120x60 fb  
pedpress studbilet logokcoyo YouTube  
SCHOLARSHIP Програма Scholarship: підтримка перспективних студентів SQE logo new blue Соціальна програма Scholarship для студентів