Wednesday the 15th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Слайд1

Пріоритетними напрямками розвитку коледжу є підвищення ефективності наукової та інноваційної діяльності, упровадження наукових напрацювань в освітній процес та застосування нових науково-технічних досягнень у підготовці компетентних фахівців нафтогазової галузі. Істотну роль у реалізації означених завдань відіграє співпраця з Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

Серед форм співпраці можна виокремити наступні: науково-практичні конференції, круглі столи, дискусійні платформи, лекційні та практичні заняття, творчі конкурси тощо. Приємно відзначити, що колеги з ПолтНТУ завжди відкриті для спілкування та обміну досвідом. Свідченням цього є низка заходів, про які піде мова нижче.

Викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін беруть участь у різноманітних наукових заходах ПолтНТУ, присвячених усебічному обговоренню досягнень і проблем нафтогазового комплексу. Зокрема, директор коледжу Шумська Л.П. долучилася до участі у Міжнародній конференції GeoDrilling II «Буріння і розкриття пластів-2017» (15 лютого 2017 р.) з нагоди 10-річчя заснування компанії «Геосинтез Інженірінг», яка пройшла в стінах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. На конференції обговорювалися актуальні проблеми в галузі буріння свердловин, розкриття пластів та видобування нафти і газу.

 Слайд2

Директор коледжу Шумська Л.П. брала участь у VІІ Полтавській науково-практичній конференції «Відновлювальні нафтогазовидобувні технології у вирішенні глобальних екологічних і соціально-економічних проблем» (17 лютого 2017 р.). Однією з тем конференції було обговорення освітньої підготовки майбутніх спеціалістів для нафтогазової галузі України, її наукова та практична цінність. Було заслухано доповіді про розвиток системи наукової і освітянської діяльності України в сучасних умовах, про впровадження закордонних практик підготовки освітянських і наукових кадрів та про підготовку фахівців нафтогазової галузі. Шумська Л.П. виступила з доповіддю, присвяченою 50-річчю Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ.

Слайд3

Викладачі та студенти коледжу на чолі з директором Шумською Л.П. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Снаббінг» (3 березня 2017 р.). Ініціаторами проведення цього масштабного заходу виступили ДТЕК Нафтогаз та Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, на базі якого й відбулась зустріч. Предметом обговорення була проблема застосування снаббінгу у видобуванні нафти і газу. Було відзначено, що нині нова технологія ремонту свердловин – снаббінг – активно використовується у розвинених країнах світу. Науковий захід дав можливість ознайомитися із сучасними досягненнями й стратегіями розвитку нафтогазових компаній.

 

Слайд4

Варто зазначити, що ПолтНТУ приєднався до проекту Британської Ради (BritishCouncil) в Україні «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога вищим навчальним закладам України в досягненні якісних змін щодо підвищення стандартів рівня володіння англійською мовою. Також проект спрямований на створення стійкої системи викладання фахових дисциплін англійською мовою та удосконалення англійської мови професійного спрямування, яка забезпечить поліпшення рівня володіння англійською мовою.

Свідченням співпраці коледжу та ПолтНТУ є складання сертифікованого тесту Aptis (21 грудня 2016 р.) викладачами англійської мови Почтаковою І.В., Хлівецькою У.П., Руденко С.І. та викладачами суспільних дисциплін Руденком І.М. та Філіппович В.Ю. Цю естафету передала своїм колегам директор коледжу Шумська Л.П., яка першою успішно пройшла тестування (11 червня 2016 р.).

Сертифікат APTIS визнається на державному та міжнародному рівні, а відтак може бути використаний викладачами нашого коледжу для підтвердження рівня володіння іноземною мовою на здобуття наукового ступеню та вченого звання.

Слайд5У рамках відзначення Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості студентською ради факультету нафти і газу та природокористування за підтримки адміністрації, профспілкового комітету та студентського парламенту ПолтНТУ було проведено І Міжнародний молодіжний науково-практичний семінар «Питання сьогодення в нафтогазовидобувній галузі» (8 вересня 2016 р.). Захід був присвячений аналізу останніх досягнень науки в галузі та вирішенню актуальних проблем, зокрема, пошуку альтернативних джерел енергії, екологічної безпеки та запобігання кризовим явищам. Основне завдання семінару полягало в консолідації студентської молоді і провідних світових науковців та практиків для підвищення рівня підготовки фахівців у нафтогазовидобувній галузі. Викладач Галаган Н.М. брала участь в обговоренні проблематики семінару та отримала сертифікат учасника.

Слайд6Пріоритетним завданням сьогодення є забезпечення ефективного та збалансованого використання природних ресурсів України, відкриття нових родовищ, нарощення видобутку корисних копалин, встановлення прозорих та зрозумілих правил користування надрами для всіх зацікавлених сторін, залучення приватних інвестицій до геологорозвідки та надрокористування, а також встановлення ефективного контролю за діяльністю надрокористувачів. Саме ці актуальні питання були предметом обговорення дискусійної платформи «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики України», яка відбулася у ПКНГ ПолтНТУ (2 березня 2017 р.). Співорганізатором заходу виступила викладач географії Галаган Н.М. На захід було запрошено заступника декана гуманітарного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к. пед. н., доц. Агейчеву А.О. Учасники дискусійної платформи мали можливість поставити організаторам заходу запитання та висловити власні думки стосовно проблем та перспектив розвитку нафтогазової галузі України.

Слайд7

 

Слід відзначити, що викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін співпрацюють з Навчально-науковим інститутом фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ та 5 кафедрами вузу: кафедрою українознавства, культури та документознавства (завідувач кафедри − д. іст. н., доц. Передерій І.Г.), кафедрою історії (завідувач кафедри − к. іст. н., доц.Сажко В.В.), кафедрою іноземної філології та перекладу (завідувач кафедри: к. пед. н., доц. Стрілець В.В.), кафедра філософії та соціально-політичних дисциплін (завідувач кафедри − д. філос. н., проф. АляєвГ.Є.), кафедра державного управління і права (завідувач кафедри − д.держ.упр.Задорожний В.П.).

Уже два роки поспіль викладачі циклової комісії беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи», яка організовується кафедрою українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ. Цього року науковий захід було проведено 23 листопада 2016 р. Результатом участі є публікації тез доповідей викладачіву збірнику матеріалів конференції.

Слайд8

До Міжнародного дня рідної мови у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка викладачами кафедри українознавства, культури та документознавства було проведено науково-мистецький захід (15 березня 2017 р.). Студенти нашого коледжу (спеціалізації «Діловодство») разом з викладачами МаськоТ.Г. та Кузьменко О.В. долучилися до обговорення виступів.

Слайд9

27 березня 2017 р. викладачами Руденком І.М., Кочерженко О.М., Кузьменко О.В., МаськоТ.Г. було проведено науково-мистецький захід «Поет високого духу» (до 120-річчя з дня народження Є. Маланюка). До участі долучилася к. філол. н., доц. кафедри українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ Дерев’янко Л.І., яка є науковим керівником студентки гуманітарного факультету Зеленської О., котра підготувати доповідь «Слова, немов з дзвінкої криці куті: до проблеми мови творів та стилю Є. Маланюка».

Слайд10

Викладачі іноземних мов досить плідно співпрацюють з кафедрою іноземної філології та перекладу ПолтНТУ. Яскравим свідченням цього була низка заходів. Зокрема, у лабораторії нафтогазових технологій ПолтНТУ було проведено круглий стіл «Роль іноземної мови для майбутнього спеціаліста нафтогазової промисловості» (25 листопада 2016 р.), організаторами якого виступили викладачів кафедри іноземної філології та перекладу ПолтНТУк. пед.н., доц. Агейчева А.О., Комарова О.І. та викладачів англійської мови ПКНГ ПолтНТУ ПочтаковаІ.В., ХлівецькаУ.П., Руденко С.І. Метою заходу було практичне оволодіння студентами системою англійської мови за професійним спрямуванням та нормативною базою її функціонування в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності; якісна підготовка до іншомовного спілкування фахівця нафтогазової промисловості.

Слайд11

Певною традицією стала участь викладачів іноземних мов ПКНГ ПолтНТУ в роботі щорічної Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (7 квітня 2016 р.). Результатом участі є сертифікати та публікації тез доповідей викладачів у збірнику матеріалів конференції.

Слайд12

9 квітня 2016 р. у читальному залі бібліотеки ПолтНТУ було проведено міжнародний захід «Livinglibrary» («Жива бібліотека»). Організатором заходу виступив волонтер Корпусу Миру США в Україні Ларі Раффеті й викладачі кафедри іноземної філології та перекладу. У заході взяли участь волонтери Корпусу Миру США в Україні, представники Анголи та Нідерландів та близько 50 студентів і старшокласників з усієї Полтави. Під керівництвом Руденко С.І. до участі у цьому заході долучилися також студенти нашого коледжу.

Слайд13

У ПКНГ ПолтНТУ викладачами іноземних мов Руденко С.І., ПочтаковоюІ.В., Голінько Н.А., Гребенюк Л.М. разом з викладачем кафедри іноземної філології та перекладу ПолтНТУ Комаровою О.І. було проведено ІІ Міжвузівську наукову студентську конференцію «Іншомовна компетентність особистості в проспекції майбутньої спеціальності» (20 квітня 2016 р.). Мета заходу − підвищувати мотивацію студентів до вивчення іноземної мови; розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення; сприяти розвитку міжкультурної компетенції; популяризувати вивчення іноземної мови.

Слайд14

Викладачами іноземних мов спільно з викладачами кафедри іноземної філології та перекладу ПолтНТУ к. пед. н., доц. Агейчевою А.О. та КомаровоюО.І. було проведено засідання круглого столу, присвячене Року англійської мови з теми «Різдвяні традиції в англомовних країнах» (8 грудня 2016 р.). Метою круглого столу було поглиблення соціокультурної компетентності студентів, закріплення знань та вмінь у нестандартній ситуації; формування почуттів патріотизму та інтернаціоналізму, готовності до вступу в іншомовне спілкування, розуміння ролі англійської мови як мови міжнародного спілкування.

Слайд15

Cправжнім святом весни та музики став Конкурс іноземної пісні (16 березня 2017 р.). Захід було проведено у ПКНГ ПолтНТУ викладачами іноземних мов Руденко С.І., Почтаковою І.В., Хлівецькою У.П., Голінько Н.А., Гребенюк Л.М спільно з викладачами ПолтНТУ к. пед. н., доц. Агейчевою А.О., Комаровою О.І. Метою конкурсу було практикування мовної діяльності, розвиток фонематичного слуху студентів, творчого мислення.

Слайд16

У читальному залі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка було проведено науково-мистецький захід «Культурологічний глобус: Китай» (20 квітня 2017 р.). До участі в ньому долучилися викладачі іноземних мов коледжу та студенти груп НМ-ІІІ-1, БН-І-1. Із доповіддю «Туризм в Китаї» виступив студент групи НМ-ІІ-1 Руденко Олександр.

Слайд17

До Всесвітнього дня філософії викладачами Руденком І.М., ХрамовоюЛ.М. разом з д. філос. н., проф., завідувачем кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін ПолтНТУ АляєвимГ.Є було проведено історико-філософські читання «Філософія як соціокультурний феномен» (22 листопада 2016 р.). Мета історико-філософських читань – зробити філософію ближчою кожному: викладачеві, студенту та широкій аудиторії, усім, хто цікавиться такою діяльністю, яка відкриває широкі можливості для філософських роздумів, критичного мислення та дискусії.

Організатори заходу звернули увагу аудиторії, що суть святкування Всесвітнього дня філософії вбачається у тому, щоб знайти спільну платформу для обговорення глобальних соціокультурних перетворень, що відбуваються в наш час, привернути увагу громадськості до філософської спадщини, допомогти кожній особистості осмислити нові ідеї та виклики, що постають нині перед соціумом. Було наголошено, що філософія – це не просто наука чи навчальна дисципліна: це практика повсякденного життя, що допомагає нам жити краще та зробити наш світ більш гуманним.

Слайд18

Викладачі суспільних дисциплін к. філос. н. Руденко І.М. та Храмова Л.М. брали участь у традиційному круглому столі «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі», що був проведений викладачами кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін ПолтНТУ (7 грудня 2016 р.). Цього року науковий захід було проведено у рамках IX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». Завідувач кафедри, д. філос. н., проф. Аляєв Г.Є. наголосив, що розвиток науки є пріоритетним напрямком діяльності кожного вищого навчального закладу. Лише високий науковий потенціал здатний перетворити нашу державу на процвітаючу країну, що займе гідне місце у глобалізованому світі. Слід відзначити, що до участі у круглому столі були запрошені не лише науковці з вишів Полтави, але й з інших міст України. Зокрема, у формі відеоконференції вдалося поспілкуватися з д. філос. н., проф. кафедри філософії науки і культурології Центру гуманітарної освіти НАН України Савельєвою М.Ю. Науковець привітала учасників з відкриттям круглого столу та ознайомила з основними тезами власних наукових пошуків, пов’язаних з вивченням філософської спадщини Л.І. Шестова.

Слайд19

Викладачі циклової комісії (Руденко І.М., Коваленко С.В., Філіппович В.Ю., Храмова Л.М. та Мироненко В.М.) плідно співпрацюють з кафедрою державного управління і права ПолтНТУ. Свідчення цього є участь у низці наукових заходів. Зокрема, викладачі циклової комісії разом зі студентами брали участь у круглому столі «Права та свободи людини і громадянина: ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України» (7 жовтня 2016 р.), організаторами якого виступили д. н. з держ. упр. Задорожний В.П., к. н. з держ. упр., доц. ПаутоваТ.О., к. н. з держ. упр., доц. Кульчій І.О. Були заслухані доповіді студентів коледжу з таких тем:

  1. «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні» – доповідач Пилипенко Євгеній, студент групи Гр-4-А (науковий керівник – к. філос. н. Руденко І.М.)
  2. «Права та свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку» – доповідач Гвоздь Олег, студент групи Т-ІV-1 (науковий керівник – Філіппович В.Ю.).
  3. «Право громадян на безоплатну правову допомогу в Україні» –доповідач Коркін Владислав, студент групи БН-ІІІ-3 (науковий керівник – Коваленко С.В.).

Слайд20

Також викладачі та студенти коледжу брали участь у круглому столі «Права і свободи людини та їх гарантії в Україні», присвяченому Всеукраїнському тижню права (13 грудня 2016 р.). Науковий захід було організовано викладачами Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту та кафедри державного управління і права ПолтНТУ. Метою круглого столу було обговорення та всебічне висвітлення проблем реалізації прав і свобод людини в різних сферах, особливостей їх захисту з метою інформаційного, освітнього та виховного характеру. Були заслухані доповіді студентів коледжу на такі теми:

  1. «Уповноважений з питань захисту дітей: вітчизняний та зарубіжний досвід» ‒ доповідач Пилипенко Євгеній, студент групи ГР-4-А ПКНГПолтНТУ (Науковий керівник ‒ к. філос. н. Руденко І.М.).
  2. «Невід’ємне право на життя – одне з основоположних прав людини» ‒ доповідач Бурлака Володимир, студент групи Т-ІV-1 ПКНГ ПолтНТУ (Науковий керівник ‒ Філіппович В.Ю.).
  3. «Захист цивільних прав та інтересів в Україні» ‒ доповідач Коркін Владислав, студент групи БН-ІІІ-3 ПКНГ ПолтНТУ (Наукові керівники ‒ Коваленко С.В., Храмова Л.М.).
  4. «Конвенція ООН про права дитини» ‒ доповідач Рибалко Віктор, студент групи БН-ІІ-2 ПКНГ ПолтНТУ (Науковий керівник – Мироненко В.М.).

Слайд21

Прикладом співпраці є також традиційний студентський круглий стіл «Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку» (21 березня 2017 р.), організаторами якого були к. філос. н., голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Руденко І.М. та викладач основ правознавства Коваленко С.В. Метою заходу було залучення студентської та учнівської молоді до наукової діяльності, що сприяє засвоєнню нею глибоких знань з основ правознавства, розвитку вмінь і навичок аналізувати факти, аргументувати власну позицію, розвивати творче мислення, а також виховувати повагу до закону. Цього року науковий захід було присвячено знаменній даті – 50-річному ювілею ПКНГ ПолтНТУ. До участі у круглому столі долучилися викладачі кафедри державного управління і права к. н. з держ. упр., доц. Паутова Т.О., к. н. з держ. упр., доц. Кульчій І.О. Під їх керівництвом були підготовлені такі доповіді студентів:

  1. «Удосконалення антикорупційної політики держави» ‒ доповідач Cутуга Урсула, студентка Vкурсу Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ (наук. кер. – к. н. з держ. упр., доц. Паутова Т.О.).
  2. «Нормативно-правове забезпечення мотивації праці молоді на державній службі в Україні» ‒ доповідач Прокопенко Ілона, студентка Vкурсу Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ (наук. кер. ‒ к. н. з держ. упр., доц. Кульчій І.О.).

Слайд22

Сподіваємось, що практика проведення таких заходів буде тривати й надалі та приваблювати викладачів й студентську молодь до здійснення науково-дослідницької діяльності, одним із осередків якої є Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

mon banner i have a right logo 1349x822 pntu banerBPD 120x60 fb
pedpress studbilet logokcoyo YouTube