Thursday the 24th - Розроблено: у Лабораторії ІОТ ПКНГ ПолтНТУ-2016
Шаблоны Joomla 3 тут

Підсумковим етапом процесу підготовки молодшого спеціаліста є виконання та захист дипломного проекту.

Після закінчення теоретичного курсу навчання і проходження всіх передбачених навчальних і виробничих практик 79 студентів були допущені до захисту дипломних проектів.

З 20 червня по 27 червня 2017 року відбувся захист 79 дипломних проектів студентами груп ЕН-4-1, ЕН-4-А, ЕН-4-Б.

Теми дипломних проектів актуальні, безпосередньо пов’язані з базовими підприємствами, з вирішенням питань захисту навколишнього середовища, поліпшенням умов техніки безпеки та охорони праці.
Голова Екзаменаційної комісії зазначив, що всі випускники мають необхідну теоретичну підготовку і володіють практичними навичками.

IMG 8456 IMG 8484 IMG 8475

Екзаменаційна комісія відмічає добре технічно організований процес захисту дипломних проектів.
До захисту було допущено 79 студентів, захистилися 79 студентів.

На «відмінно» захистилося 20 студентів.
На «добре» захистилося 40 студентів.
На «задовільно» захистилося 19 студентів.

Комісія відмітила особливо якісні дипломні проекти і відмінний захист таких студентів: Кочерга І.В., Ричик І.М., Кухта М.С., Артеменко Р.В., Бєлашова С.А., Безпалько О.В., Щербина О.І.

IMG 8458 IMG 8473 IMG 8506

mon banner pntu pedpress studbilet logokcoyo
fb g
  YouTube